Jak wygląda rentowna agroturystyka na Kaszubach?

Przedsiębiorcy prowadzący agroturystykę na Kaszubach zostali najpierw zapytani o motywacje prowadzenia działalności agroturystycznej. Około 58 procent podało, że głównym powodem było zapewnienie dochodu. Kolejną co do wielkości grupę motywowała chęć pracy na świeżym powietrzu, a następnie osoby pragnące edukować odwiedzających na temat rolnictwa i dziedzictwa wsi. Niewiele firm wskazało, że kontynuuje działalność w ramach spuścizny rodzinnej. Blisko 90 proc. firm wskazało, że ich gospodarstwa domowe takie jak agroturystyka na Kaszubach mają alternatywne, nieagroturystyczne źródło dochodów. Chociaż 68 procent firm stwierdziło, że obecnie przynosi zyski, jasne jest, że gospodarstwa domowe zajmujące się agroturystyką korzystają z innych źródeł dochodów – i może to wynikać głównie z tego, że działalność jaką jest agroturystyka na Kaszubach  jest częścią większego gospodarstwa lub działalności ranczo. |

Gospodarstwo agroturystyczne, czyli agroturystyka na Kaszubach,  jest otwarte średnio przez osiem miesięcy w roku. Tłumaczy się to tym, że działalność agroturystyczna jest mieszanką działalności sezonowej i całorocznej. Firmy prowadzące agroturystyki na Kaszubach zgłaszały swoją rentowność z odpowiedzią „tak-nie” na pytanie „czy ta działalność agroturystyczna jest obecnie opłacalna?” Większość firm sama zgłosiła, że ​​jest obecnie rentowna. Dane pokazują, że udany biznes wymaga czasu i wysiłku. Właściciele szacują, że pracują średnio 50 godzin tygodniowo, a ich działalność agroturystyczna istnieje od 14 lat.

Noclegi Jastrzębia Góra – czy warto w nie zainwestować?

Emerytury i zakup nieruchomości na wynajem oferującej noclegi Jastrzębia Góra nadal są popularnymi narzędziami inwestycyjnymi w planowaniu emerytury, co wywołało odwieczną dyskusję „czy powinienem inwestować w nieruchomość czy emeryturę?” Elastyczność emerytur spowodowała, że ​​wiele osób rozważa wycofanie swojej emerytury na finansowanie alternatywnych inwestycji, takich jak zakup nieruchomości na wynajem w mieście takim jak Jastrzębia Góra.

W tym artykule porównujemy i kontrastujemy zalety i wady każdego z nich. Emerytury są opakowaniem podatkowym, w którym różne klasy aktywów można łatwo kupić, przechowywać, zamieniać i sprzedawać (zwykle bez opóźnień), gdy zmieniają się potrzeby/sytuacje klienta lub w odpowiedzi na zmiany gospodarcze. Nieruchomość kupowana na wynajem, w której będą znajdowały się pokoje na noclegi Jastrzębia Góra to bezpośrednio posiadana pojedyncza klasa aktywów, która zwykle wymaga sprzedaży, jeśli wymagana jest zmiana kształtu inwestycji, sprzedaż wymaga znalezienia nabywcy (lub zapłacenia komuś, aby znalazł nabywcę), który jest gotów zapłacić wymaganą cenę w wymaganym czasie. Emerytury dają możliwość dywersyfikacji inwestycji o różne klasy aktywów/lokalizacje geograficzne itp. niewielu inwestorów kupowanych na wynajem może sobie pozwolić na osiągnięcie wystarczającej dywersyfikacji w ramach jednej klasy aktywów, nie mówiąc już o wystarczającej ogólnej dywersyfikacji. Indywidualne składki na emeryturę otrzymują ulgę podatkową według krańcowej stawki inwestora.

Zakup nieruchomości na wynajem w której będziesz oferować noclegi Jastrzębia Góra nie jest objęty ulgą podatkową od inwestycji początkowej, depozyty na zakup nieruchomości są płacone z opodatkowanego dochodu, a zapłacony podatek nie podlega zwrotowi. Składki emerytalne mogą być wykorzystywane do zarządzania „pułapkami podatkowymi” dotyczącymi zasiłku na dziecko i zasiłku osobistego – zarządzanie tymi pułapkami może spowodować, że składki emerytalne będą korzystać z jeszcze wyższej efektywnej stawki ulgi podatkowej niż stawka należnego podatku.